nắng nóng đỉnh điểm-Miền Bắc, miền Trung bước vào đỉnh điểm nắng nóng