Nắng nóng-Chính thức: Thế giới trải qua tháng 7 nóng chưa từng thấy trong lịch sử