năng lượng tái tạo-Thu điện trời vô tận rồi bán giá cao: Cuộc chạy đua những tay to nghìn tỷ