nắng hạn kỷ lục-Châu Âu nắng hạn kỷ lục

  • Châu Âu nắng hạn kỷ lục

    Châu Âu nắng hạn kỷ lục

    Nhiều nước châu Âu đang trải qua hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ và những đợt nóng khốc liệt mới