nàng dâu order-NSND Trọng Trinh thẳng thắn nói về kiểu làm phim 2 miền Nam - Bắc, nêu quan điểm bất ngờ