Nam Trà My-Quảng Nam: 1 trường ở Nam Trà My có 159 học sinh test nhanh dương tính, cán bộ bị kẹt trên đường hỗ trợ truy vết F0