nam thanh niên tử vong-Tông vào dải phân cách bên đường, 1 thanh niên tử vong