nam sinh đánh bạn-Nữ sinh ở Lạng Sơn bị bắt quỳ, 'tát liên hoàn' vào mặt ngay trong lớp học