Nam sinh chạy theo đội tuyển Arsenal-Nam sinh 8 năm trước chạy 8km theo đội tuyển Arsenal quanh bờ Hồ: Mời mức lương 100 triệu/tháng nhưng từ chối, cuộc đời thay đổi ngoạn mục!