Nam sinh bị đâm trọng thương-Nam sinh ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương trên đường đi học về