nam diễn viên-Vợ con bỏ đi, diễn viên Thương Tín: 'Tôi sẽ xin vào khu dưỡng lão nghệ sĩ'