Nam Cực-Nơi an toàn nhất thế giới, virus corona vẫn chưa đặt chân tới