nam bệnh nhân có tử cung-Vụ nam bệnh nhân 'có tử cung, buồng trứng': Bệnh viện họp khẩn, sẽ kỷ luật thích đáng