nằm bất động giữa đường-Hú hồn phát hiện người đàn ông nằm sõng soài, bất động giữa đường và sự việc sau đó khiến nhiều người thở phào