Myanmar-Liên Hợp Quốc cảnh báo Myanmar có thể trở thành quốc gia 'siêu lây lan Covid-19'