Mỹ - Triều Tiên-Mỹ phối hợp chặt chẽ với đồng minh sau vụ thử nghiệm chiến lược của Triều Tiên