Mỹ - Triều Tiên-Quan chức Triều Tiên chỉ trích cố vấn Mỹ 'ngu ngốc'