Mỹ - Triều-Triều Tiên đòi Mỹ trả viện phí 2 triệu USD?