Mỳ tôm-Bát mì tôm đang ăn bỗng nổ tung bởi lý do không ngờ khiến người đàn ông khiếp sợ