Mỹ Tâm lấy chồng-Mỹ Tâm: 'Tôi hạnh phúc vì tìm được người yêu tốt và hiểu mình'