Mỹ Tâm-Scandal với Orange chưa xong, Châu Đăng Khoa tiếp tục tiết lộ bí mật về Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương