Mỹ Tâm-Nhạc Việt nửa cuối 2020: Lượng thì nhiều nhưng chất ra sao?