my sói-Chân dung bạn trai của Thu Quỳnh: Có con gái 10 tuổi, rất 'quen mặt' với giới nghệ sĩ