Mỹ nhân "Lộc Đỉnh Ký"-Mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký': Bị con trai khinh thường vì quá khứ chụp ảnh nóng