mỹ lệ-Con gái 14 tuổi quan tâm hơi thái quá về hàng hiệu, Mỹ Lệ nhắn nhủ: 'Hàng hiệu chỉ là vật trang trí bên ngoài, giá trị nội tại của con mới là giá trị bền bỉ và lấp lánh nhất'