mỹ đình-Video ảnh: Sắp đến hạn bàn giao, trường đua F1 giờ ra sao?