MV Người lạ ơi-MV 'Người lạ ơi' bản 16+: Xuất hiện nhiều cảnh nóng