MV ISAAC-Nam nhạc sĩ có động thái giữa lúc Isaac bị nghi phải thay đổi lời bài hát vì nội dung không phù hợp