Mường Thanh-Rơi từ tầng 8 khách sạn Mường Thanh Phương Đông, Phó phòng Kế toán Trường ĐH thiệt mạng