Mường Thanh-Cách ly hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần 'bệnh nhân 1203'