muỗi đốt-Kinh hoàng kí sinh trùng 12cm sống trên mặt người phụ nữ sau khi bị muỗi đốt