muối-Tại sao muối được dùng để bảo quản thực phẩm?