Mùng 2 tết-Biển Vũng Tàu ken đặc người trong ngày mùng 2 Tết