mức lương phi công Vietnam Airlines-Mỗi giờ làm việc trên không, phi công Vietnam Airlines được trả bao nhiêu tiền?