mức án Đinh La Thăng-Vì sao ông Phùng Đình Thực bị tuyên 9 năm tù vẫn rời tòa một mình?