mua xăng-Người dân xếp hàng cả cây số để mua nhiên liệu sau khi có tin quốc gia sắp hết xăng