Mưa rét-Tháng 2, khả năng rét đậm, rét hại còn xuất hiện ở vùng núi và trung du Bắc Bộ