mưa ngập Đà lạt-Sốc trước cảnh tượng Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt sau khi bị nhấn chìm trong biển nước, thông báo tạm ngưng hoạt động