Mưa lũ ở miền trung-Khung cảnh tan hoang khi nước rút ở Quảng Bình