mưa lũ-Bão Lekima gây thiệt hại lớn ở Trung Quốc, ít nhất 30 người chết