mưa lũ-Mưa lớn gây lũ, hàng nghìn dân Indonesia chịu ảnh hưởng