mưa lớn ở Trung Quốc-Hàng trăm con sông vượt mức nước báo động, thiệt hại không kể xiết: TQ lại tiếp tục đón 'hung tin'