mưa lớn-Mưa lớn giúp dập tắt nhiều đám cháy ở Australia