mưa lớn-Trận mưa ở Hà Nội chiều 3/3 lớn nhất trong 50 năm