Mùa hè-Nắng nóng có thể đến sớm vào cuối tháng hai