mua hàng ngày Black Friday-Video: Xếp hàng hơn 3 tiếng chờ mua hàng giảm giá Black Friday tại Sài Gòn