mùa Halloween-Bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu Valak tới Việt Nam thì sẽ như thế nào chưa?