mùa đông miền bắc-Cuối tuần, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng, Trung Bộ còn nắng nóng