mưa dông-Nam Bộ mưa dông, miền Bắc nắng nóng suốt cả tuần