mưa dông-Vì sao mùa đông nhiều người sợ chạm vào đồ kim loại?