mưa đá-Mưa đá có thể ăn được không?

  • Mưa đá có thể ăn được không?

    Mưa đá có thể ăn được không?

    Mưa đá bản chất là nước đóng băng như loại đá lạnh chúng ta vẫn thường cho vào những ly nước giải khát để uống hằng ngày. Tuy nhiên không nên ăn chúng, kể cả uống nước mưa.

  • Lốc xoáy kèm mưa đá làm 400 nhà dân tốc mái

    Lốc xoáy kèm mưa đá làm 400 nhà dân tốc mái

    Trận lốc xoáy, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã làm 9 xã thuộc huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng.