mua cổ phiếu-Mai Phương Thúy mua 10 tỷ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ