mưa bão-Video: Lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới 14 triệu người ở Trung Quốc