mua bán bảo hiểm xã hội-Ngăn chặn hành vi mua bán sổ Bảo hiểm Xã hội

  • Ngăn chặn hành vi mua bán sổ Bảo hiểm Xã hội

    Ngăn chặn hành vi mua bán sổ Bảo hiểm Xã hội

    Thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) năm 2014, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp phải chuyển giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý để tiện theo dõi quá trình tham gia BHXH của mình, cũng như phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp không trả sổ khi người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên lợi dụng việc giao sổ BHXH để tự quản lý, không ít người lao động đã mang thế chấp, cầm cố sổ BHXH.