mũ phòng covid-19-Mũ chống giọt bắn đang cháy hàng trên thị trường có ngăn được virus SARS-Cov-2?