mu nợ như chúa chổm-MU nợ như chúa chổm vì Covid-19